From Ariosa Takes Pre-Natal Genetic Test to Wall Street, Eyes $69M IPO:

Ariosa Diagnostics
Ariosa Diagnostics

San Jose, CA-based Ariosa Diagnostics sells pre-natal genetic tests.